Hledej
Oblíbené
Kontakty
Česky
Přihlásit
Prázdný košík
Menu

Zkouška VMP a MPZ na Plavební správě

Po absolvování teoretického přípravného kurzu budete dokonale připraveni složit teoretickou zkoušku u Státní plavební správy (v Praze, Přerově nebo Děčíně) a získat tak průkaz pro vedení malého (rekreačního) plavidla. Teoretickou zkoušku skládají účastníci výhradně na počítači. Otázky nabízejí 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Co potřebujete k přihlášce na test:

 • žádost o vydání plavebního dokladu
 • lékařský posudek zdravotní způsobilosti
 • osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla (neplatí pro kategorie M20 a S20)
 • 1ks fotografie 3,5 x 4,5 cm, ne starší než jeden rok
 • správní poplatek 500,- Kč

Od letošního roku (2020) je také možnost přihlásit se na teoretickou zkoušku přes internetové stránky Státní plavební správy. V tomto případě nebudete potřebovat pro podání žádosti fotografii ani kolek. Úhrada správního poplatku probíhá za využití platební brány, na kterou budete při vyplňování přihlášky přesměrováni.
Systém podávání žádostí o vydání průkazů způsobilosti osob elektronickou cestou je k dispozici na internetové adrese https://portaldopravy.cz/sps/. Postup zadávání žádosti můžete nalézt také zde: https://plavebniurad.cz/dok-os/el-podani.


 

Kapitánské kurzy

 

TEORETICKÁ ČÁST

VMP a MPZ - oblast plavby I

 • základní část pro kategorie M a M20 obsahuje 35 otázek. Otázky se týkají plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách, základy první pomoci. Maximální čas vyhrazen pro vypracování odpovědí je 30 min.
 • doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje celkem 14 otázek, které jsou vybrány ze souborů otázek z oblasti základy konstrukce plachetnice, pravidla pro plavbu plachetnic a technik plavby. Maximální čas pro vypracování odpovědí je 10 min.

MPZ - oblast plavby C

 • navazující část na kategorie M a M20. Test obsahuje 28 otázek na jejichž zpracování má žadatel maximálně 25 min. Otázky jsou vybrány z oblasti mezinárodního námořního práva podle pravidel COLREG 1972 (Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkách na moři), základy navigace a značení mořských vodních cest, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři.

V případě, že Vámi požadovaný rozsah oprávnění přesahuje skupinu S20 a M20, tzn. že budete ovládat plachetnici s větším oplachtěním než je 20m2 nebo motorem silnějším než 20HP, budete muset prokázat Vaše praktické dovednosti.

Praktické dovednosti jsou ověřovány na určeném místě na vodě, na plavidle, na kterém jste absolvovali přípravný kurz. Od roku 2015 jsou k ověřování praktických dovedností určeny pověřené osoby SPS. Tyto osoby mohou udělovat "Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla", které se následně přikládají k Žádosti o vydání plavebního dokladu. Licenci pro udělování ověření získala hned v roce 2015 i naše společnost.
 

Kapitánské kurzy

 

PRAKTICKÁ ČÁST (osnova ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla)

KATEGORIE M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

 •     kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
 •     postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

 •     vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
 •     odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
 •     proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
 •     manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
      vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

 •     činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
 •     činnost při nasednutí plavidla,
 •     použití záchranných prostředků.

 

KATEGORIE S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

 •     stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

 •     ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.
   

Kapitánské kurzy

 

Informace ke zkouškám pro cizince:

 • zkoušky se může zúčastnit cizinec, i když nemá hlášený přechodný či trvalý pobyt na území ČR, s tím, že mu bude, po úspěšném absolvování zkoušky, průkaz VMP platit pouze na území ČR.
 • pro získání mezinárodního průkazu VMP je nutné mít v ČR hlášený trvalý nebo přechodný pobyt (v případě trvalého pobytu je platnost průkazu VMP časově neomezena)
 • k žádosti je potřeba přiložit výpis z rejstříku trestů ČR (nikoliv ze země cizince)

 

Objednávka kurzu VMP a MPZ

 

Čeština
cz
Slovak
sk