Hledej
Oblíbené
Kontakty
Česky
Přihlásit
Prázdný košík
Menu

VysílačkaKapitánské kurzy - vysíláčka

 

PROČ BY MĚL REKREAČNÍ JACHTAŘ UMĚT S RADIOSTANICÍ?

 • V případě nouze si zavolá o pomoc.
 • Mobilní telefony dosud nemají všude stoprocentní pokrytí a nepřivoláte si s nimi nejefektivněji rychlou pomoc, když ji budete potřebovat.
 • Vysílačka je zdroj informací pro plavbu a hlavně pro kotvení v zátoce:
  - předpověď počasí
  - meteorologická varování
  - navigační hlášení (plovoucí předměty, a pod.)
 • Budete vědět co s vysílačkou udělat, když zazvoní.
 • Budete dodržovat námořní předpisy. Vaše vysílačka bude zapnutá pro případ přijetí nouzového volání.

 

Nabízíme školení pro získání těchto průkazů odborné způsobilosti: 

OFV – komunikace přes VHF v češtině

OFP – komunikace přes VHF v angličtině

SRC – komunikace přes VHF v angličtině + DISTRESS + DSC

 

Průkaz OFP (Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby) i průkaz VFN (Všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby) Vás opravňují obsluhovat pouze vysílačku bez DSC kontrolóru. Většina nových vysílaček, tj. těch, které jsou použity i na téměř většině charterových lodích, toto tlačítko již mají. Pokud se ovšem budete plavit pouze na vnitrozemských vodních cestách, bude Vám stačit průkaz OFV (Omezený průkaz radiotelefonisty).

 

 

Systém záchrany GMDSS (Zdroj: Ing. Pavel Burkert):

 

Systém záchrany GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System – volný překlad: celkový námořní tísňový a bezpečnostní systém) je systém, nikoliv zařízení nebo přístroj. Cílem tohoto systému je, abych se moje tísňová informace dostala z jakéhokoliv místa na moři na "břeh", který umí záchrannou akci zorganizovat nejefektivněji.

 

O CO JDE?

Systém byl promyšlen do detailu, ale přesto se dále vyvíjí. Ubírá se několika cestami a podle nich se skládá z konkrétních zařízení, přístrojů a služeb (organizací). I když jsou to samostatné a nezávislé cesty, rozvoj techniky spěje k jejich vzájemnému propojení a sloučení do "jednoho přístroje".

Vyšlu-li tísňový signál, "uvidí" mně:

 • Satelity
 • Radary
 • GPS plotry
 • Další zařízení
 • Přímé volání přes vysílačku hlavně na "břeh"

 

SATELITY: Nad hlavou nám lítá promyšlený systém satelitů po dvou oběžných drahách. Ty mně vidí v podstatě kdekoliv na zemském povrchu. Aby se jejich zpráva o mém neštěstí dostala až na břeh, musí existovat celá řada koordinačních center, které zprávu postupně zpracují a lokalizují místo neštěstí a pošlou dál, až se dostane k záchrannému oddílu a záchranná akce začíná. Aby mně satelity "viděly" musím aktivovat přístroj tzv. EPIRB nebo jeho kapesní variantu PLB. Funkce je stejná, liší se jen velikostí a hlavně výdrží baterie. EPIRB vysílá tísňovou zprávu dva dny, PLB jen jeden.

Kdo mně "vidí": SATELITY

Jaký přístroj: EPIRB nebo PLB.

RADARY: Všechny velké lodě (tzv. Solas Ships) jsou vybavené radary. Ty má i řada malých rekreačních lodí (Non Solas Ships), ale u nich to není povinná výbava, proto jej nemají všechny. Aby mně "viděly" radary za plavby, máme všichni na lodi radarový odražeč (průsvitný válec s různě natočenými plíšky umístěným co nejvýše, na některém ze stěhů). Pluje-li kolem loď vybavená radarem, "uvidí" mně na displaji jako tečku. To všichni známe. Pokud vyšlu tísňovou zprávu touto cestou, na jejich displaji se objeví speciální značka, která ukazuje, že jsem v nouzi, směr a vzdálenost. Jak vyšlu signál? Musím mít na palubě přístroj SART (Search and Rescue Radar Transponder, volný překlad: pátrací a záchranný radarový odražeč) a ten aktivovat.

Kdo mně "vidí": RADARY

Jaký přístroj: SART.

GPS – PLOTRY: Ty asi všichni známe. Existuje však možnost, abych „viděl" lodě kolem sebe. Především pak za snížené viditelnosti, kdy bílé lodě splývají s bílým oparem a fyzicky je vidíte až na velmi malou vzdálenost. GPS plotr Vám zobrazí nejen Vaši polohu, ale i lodě kolem Vás mnohem dříve, než je uvidíte fyzicky. Abyste lodě "viděli" i Vy musíte mít zařízení tzv. AIS (Automatic Indentification System, volný překlad: automatický identifikační systém).  Tento systém se skládá ze dvou zařízení. Jedno signál vysílá, druhé signál přijímá. „Oni" musí signál vysílat a "Vy" jej musím přijmout, pak se Vám na displaji plotru zobrazí. To je poměrně známá věc, která už spadá do záchranného systému GMDSS. Existuje však zařízení AIS MOB. V tomto případě, je-li aktivováno ve stavu tísně, na display GPS plotru uvidím, podobně jako na radaru, úplně jinou značku.

Kdo mně "vidí": GPS - PLOTRY

Jaký přístroj: AIS, AIS MOB.

DALŠÍ ZAŘÍZENÍ: Sem patří NAVTEX (Navigation Telex, volný překlad: navigační SMS). Je to přístroj, který zaznamenává textové zprávy vysílané pobřežními stanicemi. Zprávy se týkají předpovědi počasí, meteorologická a navigační varování, stav ledu v polárních oblastech a další. Mám možnost volby, kterou zprávu si přečtu, nemusím číst všechny. Je to úžasné zařízení, má dosah až 200 Nm a často je to jediný zdroj informací např. o počasí.

Kdo mně "vidí": - - -

Jaký přístroj: NAVTEX.

VYSÍLAČKY: Byly upraveny a převedeny na digitalizaci. Proč? Důvod zakotvený v GMDSS je jednoduchý: pohotovost. Z důvodu možného příjmu tísňové zprávy je nutné držet poslechovou hlídku u radiostanice. Mít ji zapnutou a sedět u ní. Preventivně. Bude-li někdo v nouzi a já mu nepomohu, nebo alespoň nereaguji, protože nejsem na příjmu a nevím o tom, mám problém a asi budu brán k zodpovědnosti. Proto výrobci dostali pokyn přejít k digitalizaci.

Rozdíl mezi fónickou a digitální radiostanicí je podobný jako rozdíl mezi tlačítkovým telefonem a iphonem. Digitální radiostanice poskytuje mnoho užitečných funkcí, které obeznámený radiooperátor běžně využívá, stejně jako běžně využíváme funkcí iphonů. A právě proto, aby operátor uměl zacházet se stanicí, se Evropa dohodla, že musí proběhnout praktický výcvik. Není čas postupně amatérsky objevovat, co všechno to umí a co mám vlastně dělat, když to zvoní.

Význam:

 • Základní navázání spojení se odehrává na 16 kanále a ihned po navázání spojení se tento kanál uvolní. Uvolním ho tak, že radiostanici přeladím na jiný pracovní kanál (tady se obecně zná pouze 72 kanál, ale ve skutečnosti je jich více, které může volně používat). 16 kanál tak zůstává volný pro další navázání spojení nebo jakákoliv nouzová volání. Digitalizace při navázání spojení úplně obchází použití 16 kanálu a tím jej nechává volným pro nouzové zprávy.
 • Digitální radiostanice zvoní podobně jako iphone a tak si obsluhu k sobě přivolá. Z toho plyne, že již není nutné držet poslechovou hlídku. Díky prozvonění jsme v pohotovosti neustále, i když jsem na palubě u plachet.
 • Digitální radiostanice umí prozvonit jen jednu stanici. To znamená, že když chci mluvit s někým konkrétním, prozvoním jej jako na mobilu. To neznamená, že si tím rezervuji jeden kanál a nikdo jiný tam teď nesmí. Pokud na zvoleném kanále někdo bude, taky náš hovor uslyší. Jde o to, že stanice přivolá jen jednu konkrétní obsluhu. A že jej přivolá, to si pište! Zvonění zesiluje!
 • Stává se, že po navázání spojení při přeladění na pracovní kanál jedna z obsluhy stanice udělá chybu a naladí ji na špatný kanál. Špatně si rozuměli nebo jen udělá chybu. Pak už se neuslyší a je těžké se znova spojit. Tohle odpadá. Přeladění na pracovní kanál se odehrává digitálně a tudíž bez chyby! Obě radiostanice se přeladí automaticky bez zásahu obsluhy.
 • Digitální přenos je mnohem přesnější než mluvené slovo do vysílačky. Je bez rušivých vlivů a je tedy mnohem srozumitelnější než běžná hlasová zpráva, do které radiostanice šumí.
 • Tísňovou zprávu digitální radiostanice (Mayday) vysílá automaticky opakovaně, nemusím u toho být a mohu řešit nouzový problém. Přičemž si mohu sestavit obsah zprávy a nebo v případě nutnosti, „jen" stisknout červené tlačítko a zprávu odeslat a zahájit tak opakované vysílání a jít řešit problém.
 • Většinou je radiostanice spojená s GPS a tak poloha, kterou sama uvádí, je přesná, bez chyb. A to se ve stresu často poplete (špatná čísla, chybně desetinná čárka, apod.).
 • Pobřežní stanice stále častěji využívají digitálního volání při SECURITE zprávách. Ať to jsou meteorologická nebo navigační varování či předpovědi počasí (což je pro náš asi to nejdůležitější). Námořníci s fonickými radiostanicemi o nich vůbec nevědí, pokud nemají štěstí a nejdou kolem stanice ve chvíli, kdy vysílání začíná.

 

 

Čeština
cz
Slovak
sk