Hledej
Oblíbené
Kontakty
Česky
Přihlásit
Prázdný košík
Menu

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Firma AVAR-YACHT s.r.o. (správce OÚ), provozovatel internetového obchodu www.avaryacht.cz prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a budou použity jen k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů (kupující) neutrpěl újmu na svých právech a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů (kupujícího).
Firma AVAR-YACHT s.r.o. (správce) se zavazuje, že se při nakládání s osobními údaji bude řídit zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů).

Všechny osobní údaje, které kupující poskytuje dobrovolně za účelem objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány pouze pro účely uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím v souladu s platnými zákony České republiky a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou dle platné České právní legislativy.

Žádný z poskytnutých osobních údajů nebude zveřejněn nebo poskytnut třetí osobě s výjimkou situace související s dodáním či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (smluvní dopravce, peněžní ústav).

Poskytované osobní údaje v rámci uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím (realizace obchodní transakce):
- Jméno a příjmení
- Doručovací, fakturační adresa a sídlo firmy
- IČO
- DIČ
- Telefonní číslo
- e-mailová adresa
- Číslo bankovního účtu

Jelikož jsou výše uvedené osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný výslovný souhlas od subjektu údajů (kupujícího).

V rámci reklamačního řízení jsou vyžadovány tyto osobní údaje:
- Jméno a příjmení
- Adresa
- Telefonní číslo
- Emailová adresa
- Podpis
Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem zpracování reklamace v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000) a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou dle platné České právní legislativy.

 

Práva Subjektu údajů (kupujícího):

- právo na přístup k svým osobním údajům
- právo na opravu svých osobních údajů
- právo na výmaz svých osobních údajů (pokud na straně správce neexistuje oprávněný zájem na zpracování osobních údajů)
- právo na přenos osobních údajů
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (v případě, že se domnívá, že neexistuje oprávnění zájem na straně správce na zpracování jeho osobních údajů)
- právo obrátit se na Úřad pro zpracování osobních údajů (ÚOOÚ)

 

Kupující může své práva uplatnit písemnou formou na adrese:

AVAR-YACHT s.r.o.
Za řekou 815
66471 Veverská Bítýška

Elektronicky e-mailem:

yacht@avaryacht.cz

Čeština
cz
Slovak
sk