Hledej
Oblíbené
Kontakty
Česky
Přihlásit
Prázdný košík
Menu

Průběh a náplň kurzu (VMP a MPZ)

Pro teoretické kurzy máme přímo v naší firmě vyhrazenou speciální učebnu vybavenou tematickými názornými pomůckami. Jelikož jsme výrobci lodí a zástupci velké většiny renomovaných světových dodavatelů jachtařského kování a vybavení, můžete se také s novými pojmy a názvy setkat reálně. 

Účastníci kurzu budou vybaveni veškerou potřebnou literaturou, testovými otázkami, cvičnou námořní mapou a speciálními skripty vydanými pro potřebu těchto kurzů. Veškeré potřebné materiály obdržíte při nástupu do kurzu. V ceně kurzovného je zahrnuto i pohoštění.
 

Kapitánské kurzy

 

Teoretická příprava probíhá formou víkendového kurzu (pá-so).

Nejprve je nutné vysvětlit vše potřebné pro kategorii M20, určenou pro motorové lodě na vnitrozemských vodních cestách (pravidla plavebního provozu, signalizace plavidel, plavební znaky, základy plavební techniky a základy první pomoci v rozsahu potřebném pro úspěšné absolvování zkoušky).

Dále vám bude vysvětlena teorie nutná pro rozšíření průkazu o oblast C - pobřežní mořská plavba. Budete obeznámeni s COLREGEM (pravidla plavebního provozu na moři), signalizací plavidel, plavebními znaky, základy mezinárodního námořního práva, základy navigace a meteorologie a specifiky pobřežní plavby.

Poslední část je věnována všemu důležitému pro kategorii S20 určenou pro plachetnice (konstrukce plachetnic, teorii plavby plachetnic a základy techniky plachtění).

Vše v rozsahu potřebném pro úspěšné absolvování teoretické zkoušky.

Kapitánské kurzy

 

Časový plán:

Pátek (16h-22h)

 • hlavní téma - Řád plavební bezpečnosti – kategorie VMP (MPZ)

Sobota (9h-18h) 

 • dopoledne opakování kategorie VMP I - vnitrozemská plavba
 • po poledni příbřežní plavba na moři – oblast plavby C
 • odpoledne procházíme témata a otázky z oblasti kategorie S20 – plachetnice

 

Praktické kurzy probíhají na našem vlastním motorovém hliníkovém plavidle s pohonem 60HP s ovládáním motoru přes konzoli a na laminátové plachetnici, dlouhé 26 stop. Naučíme Vás správně a bezpečně ovládat plavidlo při základních manévrech na předem vyznačené trati, což je poté i samotnou náplní zkoušky. Tréning probíhá na brněnské přehradě nebo Baťově kanále.

Kapitánské kurzy

 

Základní náplň:

 • kontrola plavidla před naloděním
 • nautické manévry (odplutí, připlutí, obrat)
 • záchrana tonoucího
 • vyvázání lodě, lodní uzly
 • plavba ve skluzu (pouze pro kategorii M)
 • plavba plavební komorou (pouze pro kategorii M)
 • mimořádné situace
 • a další

 

"Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností", které Vám po absolvování přípravy a složení zkoušky vystavíme, se přikládá k žádosti o vystavení plavebního dokladu.

 

Objednávka kurzu VMP a MPZ

 

Čeština
cz
Slovak
sk