Hledej
Kontakty
Česky
Přihlásit
Prázdný košík
Menu

Podmínky k vydání průkazu

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním "C"

Kapitánské kurzy

Doklad je vydán na základě:

1. písemné "Žádosti o vydání průkazu způsobilosti" s osobními daty žadatele doplněné správním poplatkem v hodnotě 500,- Kč (kolková známka)

2. úspěšného složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR z následujících odborností:
     a) základy námořního práva a COLREG
     b) plavební nauka
     c) námořní navigace
     d) meteorologie
     e) základy angličtiny
     f)  základy poskytování první pomoci
    zaznamenaném na "Osvědčení o úspěšně složené teoretické zkoušce"

3.  úspěšného složení praktické zkoušky před zkušebním komisařem na moři ("Protokol o praktické zkoušce na jachtě") a doložení praxe v délce námořní plavby minimálně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka, potvrzení o praxi – výcvikové středisko).

4. "Osvědčení o zdravotní způsobilosti" vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3  měsíců k podání žádosti

5. dodání barevné fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

6. doložení dosažení věku 18 let a způsobilosti k právním úkonům

 

 

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním "B"

Kapitánské kurzy

Doklad je vydán na základě: 

1. písemné "Žádosti o vydání průkazu způsobilosti" s osobními daty žadatele doplněné správním poplatkem v hodnotě 500,- Kč (kolková známka)

2. doložení platného průkaz způsobilosti pro oblast plavby C

3. úspěšného složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR z následujících odborností:
     a) základy námořního práva a COLREG
     b) plavební nauka
     c) námořní navigace
     d) meteorologie
     e) základy angličtiny
     f) základy poskytování první pomoci
   zaznamenaném na "Osvědčení o úspěšně složené teoretické zkoušce"  

4. prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a doložením praxe na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1000NM ve funkci velitele jachty nebo nejméně 1500NM ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty

5. "Osvědčení o zdravotní způsobilosti" vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti

6. dodání barevné fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

7. doložení dosažení věku 18 let a způsobilosti k právním úkonům

 

 

 

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním "A"

Kapitánské kurzy

 

Doklad je vydán na základě: 

1. písemné "Žádosti o vydání průkazu způsobilosti" s osobními daty žadatele doplněné správním poplatkem v hodnotě 500,- Kč (kolková známka)

2. doložení platného průkaz způsobilosti pro oblast plavby B

3. úspěšného složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR z následujících odborností:
     a) základy námořního práva a COLREG
     b) plavební nauka
     c) námořní navigace
     d) meteorologie
     e) základy angličtiny
     f) základy poskytování první pomoci
   zaznamenaném na "Osvědčení o úspěšně složené teoretické zkoušce"  

4. prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a doložením praxe na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5000 NM ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty

5. "Osvědčení o zdravotní způsobilosti" vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti

6. dodání barevné fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

7. doložení dosažení věku 18 let a způsobilosti k právním úkonům

Doba platnosti průkazů pro vedení námořní jachty je 10 let.

 

Objednávka kurzu Velitele námořní jachty

 

Zpracování dat
Schovat
Čeština
cz
Slovak
sk