Hledej
Oblíbené
Kontakty
Česky
Přihlásit
Prázdný košík
Menu

Přehled povinné výbavy malých plavidel dle vyhlášky č. 334/2015 Sb.

27.04.2022 00:00:00
Připravili jsme stručný přehled povinné výbavy plavidel, kterou po vás bude vyžadovat Státní plavení správa.

Dnem 1. 1. 2016 vešel v účinnost předpis č. 334/2015 Sb. Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.
Tímto předpisem se mimo jiné upravuje i povinná výbava malých plavidel.
Sezona je v plném proudu a je nám jasné, že nikdo z vás nemá chuť ani čas, pročítat dlouhé vyhlášky a předpisy.
Udělali jsme to tedy za vás a za pomoci vyhlášky 334/2015 Sb. a č. 223/1995 Sb. jsme vytvořili stručný přehled toho, co by na vaší lodi nemělo chybět.

 

Vybavení plavidel lodními listinami

► Osvědčení plavidla
► Seznam  posádky a seznam cestujících pobývajících na plavidle po dobu delší než 24h (vč. data a místa jejího nástupu/výstupu, funkce atd.) - netýká se malých plavidel.
► Vůdce musí mít u sebe průkaz VMP.
► Povolení k provozu lodní radiostanice a deník lodní radiostanice, je-li jimi plavidlo vybaveno
► Revizní kniha kotlů a tlakových nádob, pokud jsou tato zařízení na plavidle instalována
► Ostatní listiny  – myšleno např. osvědčení určených technických zařízení (UTZ) elektrických silnoproudých, plynových, tlakových, zdvihacích (viz. § 9 vyhl. 223/1995 Sb.).
► Lodní deník – netýká se malých plavidel

 

Výstroj plavidla

Plavidla s výtlakem nejvýše 500kg
► Nádobka pro vylévání vody nebo ruční pumpa (ne skútr nebo plavidlo s vodotěsně uzavřeným plovákem) - ESHOP
► Vyvazovací lano nebo řetěz delším 5 m - ESHOP
► Pádlo (ne skútr a veslice) - ESHOP
► Záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na plavidle (skútr může mít pouze plovací pomůcku s min. vztlakem 50N) - ESHOP
 

Plavidla s výtlakem nad 500kg s délkou do 6m
► Vyvazovací lano s délkou minimálně 15 m - ESHOP
► Bidlo s háčkem - ESHOP
► Dvě pádla n. vesla - ESHOP
► Nádobka pro vylévání vody nebo ruční pumpa a vědro s lanem (pokud není vybaveno drenážní soustavou) - ESHOP
► Trubka nebo zvon (je-li plavidlo širší než 1,2 m a není vybaveno mechanickým zařízení pro dávání zvukových signálů) - ESHOP
► Návěstní svítilna - ESHOP
► Záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na plavidle (neplatí pro plavidla pro komerční účely) - ESHOP
► Hasicí přístroj 2 kg. Pokud výkon motoru do 7,5 kW bez zabudované nádrže, stačí 1 kg nebo hasicí sprej + hasící rouška (pokud je na plavidle zařízení s otevřeným ohněm) - ESHOP
► Lékárnička a instrukce k záchraně - ESHOP


Plavidla s výtlakem nad 500kg s délkou 6 m až 20 m
► Vyvazovací a kotevní lano s délkou minimálně 15 m + další lano s minimální délkou 2/3 prvého (lodě nad 15 m = délka lodě + 10 m) - ESHOP
► Bidlo s háčkem - ESHOP
► Nádobka pro vylévání vody nebo ruční pumpa a vědro s lanem (pokud není vybaveno drenážní soustavou s nejméně 1 čerpadlem) - ESHOP
► Minimálně 2 odrazníky - ESHOP
► Příslušenství ke strojnímu zařízení a nářadí (má-li strojní pohon)
► Vybavení pro opravu takeláže a plachet (je-li plachetnice)
► Ruční čerpadlo (je-li plachetnice delší než 12m) - ESHOP
► Zařízení pro podávání zvukových signálů - ESHOP
► Návěstní svítilna - ESHOP
► Vyhledávací svítilna - ESHOP
► Černým kuželem (je-li plachetnice  s pomocným motorem) - ESHOP
► Nejméně jeden záchranný kruh s úchopným lanem po obvodu (neplatí pro plavidlo poháněné lidskou silou bez pohonu), vybaven samozápalným světlem (pro plavidlo kat. „C“) - ESHOP
► Plovoucí lano k záchrannému kruhu pro kat. „D“ 16 m, „C“ 30 m - ESHOP
► Minimálně dva záchranné kruhy (je-li plavidlo delší než 12 m) -  ESHOP
► Záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na plavidla (neplatí pro plavidla pro komerční účely) - ESHOP
► Kotva  (u plavidla jehož výtlak je vyšší než 1000 kg). Hmotnost hlavní kotvy je 2,5 násobek délky plavidla. Kotva těžší než 15 kg je označena poznávacími znaky plavidla. - ESHOP
► Přenosný hasicí přístroj (nad 15 m délky lodě podle m2 obytné plochy) a hasicí rouška (pokud je na plavidle zařízení s otevřeným ohněm) - ESHOP
► 2x požární vědro s lanem nebo požární čerpadlo (plavidla delší než 12 m) - ESHOP
► Záchranný vor nebo člun - ESHOP
► Lékárnička a instrukce k záchraně - ESHOP
 

Plavidlo vybavené zařízením, kde vznikají odpadní vody, je vybaveno odpadní nádrží.
Akumulátory vybaveny odpojovačem.

 

Výše uvedené informace jsou pouze orientační, rozhodně nemohou nahrazovat, měnit nebo omezovat skutečnosti vyplývající z předpisů č. 334/2015 Sb. a č. 223/1995 Sb.

 

Čeština
cz
Slovak
sk